Administratie

Organisaties in het midden- en kleinbedrijf zijn liever bezig met het runnen van hun bedrijf dan met het voeren van de administratie. En dat is logisch. Zij willen ondernemen, bezig zijn met hun passie, klanten helpen, doelen bereiken.

Tegelijkertijd bestaat een sterke behoefte aan goede en tijdige managementinformatie, zodat duidelijk is hoe de organisatie ervoor staat en waar bijgestuurd moet worden. Daar heb je nu eenmaal een goede administratie voor nodig.

Geen zorgen, Torstai  kan voor u de volledige administratie voeren en belangrijker nog, per maand of per kwartaal up-to-date managementinformatie aan u opleveren. In klare taal en waar nodig voorzien van een persoonlijke toelichting.

U kunt uw volledige boekhouding bij ons onderbrengen of onderdelen ervan.

Onze belangrijkste diensten op een rij:

  • Het voeren van de crediteurenadministratie (factuurverwerking, betalingen);
  • Het voeren van de debiteurenadministratie (facturatie, debiteurenbeheer, betalingsverwerking, ouderdomsanalyses);
  • Het voeren van de grootboek-, vaste activa-, uren- en projectadministratie;
  • Het voeren van subsidieadministraties;
  • Het opstellen van managementrapportages (maand- en kwartaalafsluitingen en ad-hoc rapportages);
  • Het uitvoeren van het jaarwerk (inclusief opstellen statutaire jaarrekeningen en consolidaties);
  • Het voeren van de HR- en salarisadministratie;
  • Het opstellen van fiscale aangiften (BTW, VpB, LB).

Voor het voeren van uw administratie berekenen wij in beginsel een vaste prijs per jaar, zodat u weet waar u aan toe bent. Deze prijs is gebaseerd op de omvang van de administratie en de activiteiten die wij voor u uitvoeren.

Advies

Interim